Recognus

Gör skylten läsbar för alla

En värld av taktila skyltar - Tillgänglighet för alla.

Regler kring Tillganglighet

Taktila skyltar är numera lika självklara som nödvändiga. Det finns över 100 000 synskadade personer i Sverige och många av dem behöver stöd för att kunna orientera sig i sin omgivning. Publika lokaler och allmänna platser behöver göras mer tillgängliga, vilket är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället

Med taktil skyltning erbjuder du en god service och stöd åt alla som vistas i dina lokaler.
Symbolerna är universella och underlättar även för utländska besökare.

Läs mer om regler kring taktila skyltar på boverket.se eller fråga oss!

Recognus, din skylttillverkare sedan 1989.

Recognus, din skylttillverkare sedan 1989.

Företaget har lång erfarenhet och hög produktionskapacitet. Vi ger dig alltid bästa tänkbara service.
Förutom taktila skyltar tillverkar vi bland annat namnskyltar och informationsskyltar.

Vi har gediget kunnande och är uppdaterade i regelverket gällande taktila skyltar i offentlig miljö.
En taktil skylt är anpassad för synskadade, med symbol / piktogram och text i relief samt punktskrift (braille), det som i dagligt tal kallas blindskrift.

Skyltar för olika ändamål

Skyltar far olika andamal
bild på entreskyltar

Taktil entréskylt

Skyltar med text i relief samt punktskrift. Bredden anpassas efter antal tecken, höjden är 60mm. Bas i svart, grått eller vitt med kontrasterande text och punktskrift.
Finns även i andra färger.
Produktblad Entrèskyltar
bild på symboler

Taktil skylt med symbol

Skyltar med välkända och tydliga symboler i storleken 150x150mm. Bas i svart, grått eller vitt med kontrasterande symbol och punktskrift.
Finns även i andra färger.
Produktblad Symbolskyltar
bild på specialskyltar

Taktil specialskylt

Välj efter dina önskemål!
Alltifrån material, symbol, färg, storlek, form och typsnitt Fråga oss så hjälper vi dig med layout.